Je weet pas waar je heen gaat, als je weet waar je vandaan komt.

Tijdlijn

Ter gelegenheid van het 60-jarig bestaan van tafeltennisvereniging De Batswingers nemen we je mee terug door de rijke geschiedenis van onze club. Enkele belangrijke gebeurtenissen tussen 1958 en 2018 hebben we voor je in een interactieve tijdlijn gezet. Hiermee kun je snel terug in de tijd.

Weet u dat?

Weet u dat ...

1958

Op 1 september 1958 is tafeltennisvereniging De Batswingers opgericht in de kelder van de Rooms Katholieke Kring. De oprichters zijn Kees Kock, Jac de Vet en Antoon de Jong. De eerste 25 jaren van onze tafeltennisvereniging staan beschreven in het boek off-site Kleine kinderen worden groot.

Kleine kinderen worden groot, 1983
De auteur Jan Haarbosch is onderwijzer, tafeltennis autodidact en in de jaren zeventig de drijvende kracht binnen de vereniging. Door zijn inspanningen groeit een clubje met krap 13 senioren in 1970 uit tot een bloeiende vereniging met 73 senioren en 58 jeugdleden in 1983. De vormgever van het boek is Wim de Vet, ontwerper, tafeltennisser en jeugdleider.

Uitreiking jubileumboek 1983
Uitreiking van het jubileumboek in 1983 in De Schakel, met Bernadet Cleijsen (jongste lid), Joop Hanselman (oudste lid), Wim de Vet (vormgever), Jan Haarbosch (auteur), Erik de Vet (illustrator) en Hr. van Beijsterveldt (postbode).

Door hun nalatenschap kunnen we kennis maken met de vroege, rijke historie van tafeltennisvereniging De Batswingers. Zo is het huidige Batswingers logo in maart 1991 ontworpen door Wim.

batswingers logo

En alle vrijwilligers sinds de jaren zeventig zijn gevormd, opgeleid of op een of andere manier beïnvloed door de organisatie en de activiteiten die Jan bij de Batswingers heeft neergezet.

Het boek bevat ook een reflectie en eindigt met een wensenlijst.

 • de oplossing van de verschillen van mening tussen de oudere en jongere sg-leden
 • de uitbouw van de zomo-instuif, in gezinssfeer
 • een uitbreiding van de integratie van gehandikapten
 • een geheel gedrukte sorry
 • de afwerking van ons batswingersoverzicht in foto's
 • een stopwatch
 • de volledige, en geen andere, erkenning van de batswingers als werkgroep van skw-gilze, in de schakel
 • de beschildering van de nog niet beschilderde afscheidingsstandaards
 • de organisatie van een huiskompetitie
 • een tafeltennisgroep op een middag in de schakel, voor hen die daar behoefte aan hebben
 • de mogelijkheid bieden aan scholen om 1 of meer gymlessen per jaar tafeltennissend in de schakel door te brengen
 • het maken van een representatieve dia-serie of film over het reilen en zeilen binnen de batswingers
 • de uitbouw van de kontakten met 'sportservice brabant'
 • de vorming van een weekbulletin, naast de sorry
 • blijven inhaken op algemene skw-aktiviteiten
 • het zuiver houden, in alles, van onze doelstellingen en uitgangspunten
 • aktief meewerken aan het zuiver houden van de skw-gedachte
 • de opvulling van de vakante post 'materialen' in de hoofdleiding
 • de batswingerspet moet zeker nog eens uitgereikt worden
 • originele invallen moeten er blijven komen
 • een kampioenschap in de ere-klasse van de ttb de baronie
 • nog een reis naar gerolstein
 • mooiere emblemen
 • het bereiken van 200 leden in 1988
 • een 6e lustrumfeest, onder skw-gilze, in de schakel.
off-site Kleine kinderen worden groot, 1983.

Men hoopt dat het ledenaantal in 1988 tot 200 zal stijgen. In werkelijkheid zat het aantal toen op 115, en is daarna in 30 jaar tijd afgenomen tot rond de 45. Ook wordt De Schakel als blijvend thuishonk gezien en een overstap naar de NTTB uitgesloten. Maar de tijden veranderen. Zo bestaat het Sociaal Kultureel Werk (SKW), met de werkgroepen waarvan destijds RTTK (Recreatieve Tafeltennis Klup) De Batswingers sinds de oprichting in 1972 deel uitmaakte, niet meer.

In 2007 maken we de overstap naar sporthal Achter de Tuintjes. Door die overstap zijn we van een werkgroep binnen SKW een zelfstandige vereniging geworden, met bijbehorende KvK inschrijving, een bestuur in plaats van een leiding, en een jaarlijkse (want verplichte) algemene ledenvergadering. Maar "elk nadeel hep se voordeel", zei Cruijff al. Zo kunnen we grotere evenementen organiseren dan een club met een eigen honk doorgaans kan. Denk aan het Batswingerstoernooi, de Afdelingskampioenschappen Jeugd of een groot Invitatietoernooi.

Ook een overstap van de regionale bond De Baronie naar de NTTB is met een schuine las tussen 2009 en 2015 gemaakt. We zijn nu onderdeel van een grotere tafeltennisfamilie, zonder onze afkomst te verloochenen. We hebben sinds 2015 twee gediplomeerde (TT3) trainers. Sinds die tijd staan we ook sterker in het geven van clinics en gymlessen aan basisscholen, wat we zo nu en dan ook doen. In de andere richting hebben we het oorspronkelijke spellenboek van Jan geactualiseerd en gedeeld met andere NTTB clubs onder de naam off-site 101 Tafeltennis Spelen.

Naast andere kleine en grote wensen wordt ook vermeld "een kampioenschap in de ere-klasse van de ttb de baronie". Dat is ons in 1988 daadwerkelijk gelukt. Daarover later meer.

Er wordt ook gesproken over "een geheel gedrukte sorry" (de Sorry is ons clubblad), een dia-serie of een film. Websites en social media bestaan in 1983 nog niet, maar sinds 1999 is er een off-site Batswingers website, en sinds 2010 een off-site Facebook pagina. Daarmee is er online een behoorlijk foto- en video-archief ontstaan.

In het boek wordt uitgebreid aandacht besteed aan de sportieve recreatie en de integratie van gehandicapten. De Batswingers is een sociale club. En tafeltennis kun je ook op alle niveaus te spelen zonder er een aparte sporttak van te maken, van jong tot oud, met meer of minder beperkingen. Uit het boek blijkt ook dat er al sinds eind jaren zeventig pogingen zijn gedaan om de club uit De Schakel en in een sporthal te krijgen, want "een zaalsportvereniging hoort in een sportzaal". Er ontstaat de indruk dat de doelstellingen en uitgangspunten van De Batswingers destijds zijn aangescherpt om ons sociale en recreatieve karakter te versterken. In 1983 leek sport een vies woord, bestond een warming-up niet, en stond 'training' nog tussen aanhalingstekens. Natuurlijk werd er veel getraind, met allerlei spelvormen, en leerden we veel van elkaar. En als je kijkt naar de sociale activiteiten (ontspanningsaktiviteiten), zijn dat dezelfde activiteiten die je ook bij actieve sportverenigingen vindt (en ook toen al vond): een jeugdkamp, een dartavond, een kaartavond, een pot voetballen, een pakjesavond, verkleden met Carnaval, een tafeltenniscircuit (en andere spelletjes), en uitwisselingen met andere clubs.

In de komende hoofdstukken zullen we de geschiedenis beschrijven met nadruk op de periode van 1983 tot 2018. Met de omslag die gemaakt is en een golfbeweging van hoogte- en dieptepunten. TTV De Batswingers is intussen dan wel een kleine, maar nog steeds ambitieuze tafeltennisclub. Wij positioneren ons als een gezellige breedtesportvereniging, die de promotie van tafeltennis in al zijn facetten en ongeacht bondslidmaatschap hoog in het vaandel heeft staan.

De term 'breedtesport' (als tegenhanger van topsport) komt pas in de jaren 90 in zwang, maar stamt oorspronkelijk uit 1942. Daar wordt het genoemd in een artikel in het Nieuwsblad van Friesland: Hepkema's Courant, waarin sportbestuurder Karel Lotsy het woord in de mond neemt tijdens een lezing bij Heerenveen t.g.v. het eerste noordelijk kampioenschap van die club. In het stuk noemt hij topsport trouwens 'dieptesport'.

Onze naam

Batswingers? ... nooit van gehoord!

Loop ik maandagavond door de Nieuwstraat, komt er een wagen langs. De bestuurder stopt en vraagt: "Weet U waar de Batswingers zijn?" Ik denk: verrek de Batswingers, wat is dat nou weer? Ik zeg "Vraagt U het maar een eindje verderop, want daar heb ik nog nooit van gehoord". Ik kom thuis en denk: ik moet toch eens weten wat de Batswingers nou zijn. Het klinkt wat Engels, dus ik een Engels-Nederlands woordenboek gepakt. Het woord "Batswingers" staat er niet in. Dan zal het wel een combinatie van woorden zijn, dus ik kijk en zie er bat=vleermuis staan. Zouden ze dan een swingende vleermuis gezocht hebben? Misschien een naam voor een natuurliefhebbersvereniging. Een vliegende vleermuis zou kunnen, maar daar hoeven ze niet voor naar Gilze te komen. En een vleermuis die iemand aftuigt, heb ik nog nooit gezien.

Ik zoek verder: bats=gek en winger=vleugelspeler. Dus een gekke vleugelspeler, nee, die gaan ze híer toch niet zoeken. En een voetbalclub met zo'n naam zul je ook nergens tegenkomen. Verder staat er: bat=slaghout, een swingend slaghout dus. Maar een cricket- of hockey club kent Gilze niet.

Bij navraag blijkt het een of andere pingpong-club te zijn. Daar staan ze blijkbaar met hun batje te swingen. Muziek is er in ieder geval wel in de Schakel. Toch eens gaan kijken hoe het er daar aan toegaat........

John de Vet, Sorry 4(6), Juni 1975

Een afkorting?

Sef van de Nieuwelaar, lid van 1978 tot 1993, heeft in 1990 eens gesuggereerd dat BATSWINGERS een afkorting is van Beresterke Alleswinnende Tafeltennissers Spelen Weer Inspirerend 'N Geweldige En Reusachtige Set. Het is maar dat je het weet. (Sorry 19(7), maart 1990)

Batswingers, Den Haag

Waar komt de naam Batswingers dan wel vandaan? We weten het niet zeker en het staat ook niet in de annalen van de club. Wat we wel weten is dat er in de jaren 50 een tafeltennisvereniging in Den Haag is met de naam Batswingers. Ze worden bij de dames zelfs 6 keer Nederlands kampioen (1955, 1956, 1957, 1958, 1962 en 1963). Die club is in 1966 gefuseerd met Wibo tot Wibats, dat in 2015 is opgegaan in off-site HTTV-070. Het vermoeden is dat die naam bekend was en als inspiratie heeft gediend bij de oprichters van onze vereniging.

Op dit moment bestaat er touwens nog een andere club onder de naam The Batswingers. Die vereniging uit Yde-De Punt (Drenthe) is opgericht op 26 november 1962. Aanvankelijk speelt men alleen recreatief, maar sinds 1975 ook in competitieverband. Eerst onder de naam "Yde de Punt" en vanaf 1979 onder de huidige naam The Batswingers.

Onze leden

De afgelopen 60 jaar hebben we ruim 950 leden mogen verwelkomen; toch gemiddeld bijna 16 nieuwe leden per jaar. (zie namenwolk hieronder)

woordenwolk van leden
Een woordenwolk van namen van leden.

Sommigen zijn maar kort lid, anderen heel lang, maar gemiddeld toch zo'n 5,6 jaar. (zie figuur hieronder)

Duur van een lidmaatschap
Duur van een Batswingers lidmaatschap (periode 1958-2017).

Leden die vertrekken komen meestal niet meer terug, maar zo'n 80 leden (bijvoorbeeld vertrokken tijdens studie, dienst, zwangerschap of tijdelijk werk in het buitenland) komen wel weer een 2e of zelfs een 3e keer terug.

Door de jaren heen hebben we tussen de 12 (jaren 60) en 135 (in 1980) leden gehad. Het zijn golfbewegingen, na elk dieptepunt (begin 1971, 1976, 1985, 1993, 2004, 2015) is er weer een relatieve opbloei. In onze grote bloeiperiode, tussen 1977 en 1988, hebben we 10 jaargangen boven de 100 leden gezeten. (zie figuur hieronder)

Ontwikkeling van aantal leden
De ontwikkeling van het aantal leden (periode 1958-2017).

Als je kijkt naar de leeftijdsopbouw dan zie je wel een verschuiving; de vereniging vergrijst (de dotjes in de animatie hieronder verschuiven omlaag en naar rechts). Hoe kan het ook anders met een clubkampioen van 60 jaar?

Leeftijdsopbouw in 1981, 2008 en 2017
Leeftijdsopbouw in 1981 (129 leden, gemiddeld 20 jaar), 2008 (48 leden, gemiddeld 31 jaar) en 2017 (45 leden, gemiddeld 36 jaar).

Sinds de bruisende jaren 80 is de gemiddelde leeftijd van onze leden dus met 16 jaar toegenomen. Ook bij de clubkampioenen zie je leeftijd gestaag omhoog gaan. Gemiddeld is de leeftijd van de clubkampioen 29 jaar, maar de trend is duidelijk omhoog.

Leeftijd van de clubkampioen
Leeftijd van de clubkampioen van 1958-2018.

Mijn hoop is dat de club nog lang blijft bestaan, maar dan zullen binnen nu en 10 jaar de jongere vrijwilligers wel klaar moeten staan.

clubfoto 2016
Clubfoto in november 2016

RKTTV, TTV of RTTK?

In 1958 zijn we opgericht als een tafeltennisvereniging, of beter een rooms-katholieke tafeltennisvereniging (RKTTV). RTTK logo In de periode dat we onderdeel uitmaken van het SKW, van 1972 tot 2007, is er veel discussie geweest om alle zaalsportverenigingen naar de sporthal te krijgen. Om te benadrukken dat onze vereniging zich met 'sportieve rekreatie' (in de moderne spelling van begin jaren 80) en niet 'prestatiesport' bezig houdt, zoals uitgebreid uit de doeken gedaan in het boek off-site Kleine kinderen worden groot, heten we officieel RTTK (Rekreatieve Tafeltennis Klup) De Batswingers.
neutraal logo Tegenwoordig zien we het allemaal wat genuanceerder en zijn we gewoon een breedtesportvereniging, voor zowel recreatieve als competitieve spelers. Sinds het opnieuw inschrijven in de KvK in de zomer van 2007 staan we weer als zelfstandige tafeltennisvereniging (TTV dus) te boek.
Het logo is nu 'neutraal'.