Hier heur ik thuis en waor ik ook hene gao hier heur ik thuis.

Gerard van Maasakkers

Tien locaties

In een periode van 60 jaar hebben De Batswingers op 10 verschillende locaties in Gilze gespeeld.

 1. 1957 - gymzaal van de meisjesschool (Raadhuistraat 3, waar nu obs De Wildschut staat)
 2. oktober 1958 - het 'welpenlokaal' in de kelder van de Katholieke Kring (Kerkstraat 104, nu De Schakel)
 3. oktober 1959 - het 'verkennershoofdkwartier', een houten barak achter de Katholieke Kring (Kerkstraat 104, nu De Schakel)
 4. augustus 1962 - zaaltje van de Okayfabriek (Lange Wagenstraat 16-18)
 5. maart 1963 - bijgebouwtje van het gemeenschapshuis (Kerkstraat 81, waar nu in seniorensoos 't Trefpunt staat)
 6. augustus 1966 - danszaal Den Heuvel van Cees Doorakkers (Heuvel 2)
 7. augustus 1968 - danszaal Het Centrum van Henk Faes (Steenakkerplein 2)
 8. juni 1972 - grote zaal van De Schakel (Kerkstraat 104)
 9. januari 1981 - judozaal van sporthal Achter de Tuintjes (Kapittelstraat 15; 1e verbouwing van De Schakel)
 10. januari 1982 - grote zaal van De Schakel (Kerkstraat 104)
 11. oktober 2006 - hal in Den Bulk 20 (voormalige bedrijfspand van Plakabeton; 2e verbouwing van De Schakel)
 12. augustus 2007 - (halve) grote zaal en judozaal van sporthal Achter de Tuintjes (Kapittelstraat 15; verzelfstandiging)

De belangrijkste locaties zijn dus De Schakel (33 jaar: 1972-1980 en 1982-2006) en sporthal Achter de Tuintjes (12 jaar: 1981 en 2007-2018). De stap naar de sporthal is een controversiële stap geweest. Die valt na de 2e grote verbouwing van De Schakel (de 1e was in 1981). Voor de verbouwing worden de wensen van alle gebruikers (voorheen SKW werkgroepen) in kaart gebracht. Met een volledige gymzaal en voldoende opslagruimte lijkt onze toekomst rooskleurig. Gaandeweg wordt de houding vanuit de gemeente en bestuur killer en krijgen we sterk de indruk dat we als sportvereniging niet meer welkom zijn in De Schakel nieuwe stijl. De hele structuur van SKW werkgroepen zal komen te vervallen en de toekomstige activiteiten zullen vooral sociaal-cultureel getint moeten zijn. Na gesprekken met Huub van den Ouweland blijkt het mogelijk om voldoende uren op onze favoriete avonden (maandag en donderdag) te huren. Er wordt meegedacht over opslag en judomatten die in de weg liggen. Ja de huur gaat omhoog, maar dat zal in De Schakel ook het geval zijn.

Na een bijzondere ledenvergadering besluiten we in april 2007 om de stap te zetten. We hebben ons als vereniging (voor een 2e maal) in laten schrijven in de KvK. Sinds maandag 13 augustus 2007 is de sporthal ons thuis. In het najaar 2017 is er weer een discussie gestart om de sporthal na 40 jaar of te moderniseren, of te verbouwen of nieuwbouw te gaan plegen. Nieuwbouw kan ook op een andere locatie zijn, zoals eerder de voetbal en tennis naar de Verhoven zijn verhuisd. We zijn benieuwd naar de politieke keuzes.

Eigen zaal

Is er dan nooit gedacht aan een eigen zaal? Jazeker, verschillende keren. Het meest concreet is het besluit op 10 november 1983 van de toenmalige hoofdleiding om een onderzoek in te stellen naar de mogelijkheden van een eigen lokaal in Gilze als zelfstandige club.

Daarop wordt een Voorbereidingscommissie (VK) geformeerd om los van de hoofdleiding zo'n onderzoek uit te voeren. In de VK zitten Wil en Cees Kock, Christine en Jan van Beijsterveldt, Petra de Vet, Jan Haarbosch, Martien van Beijsterveldt, Walter de Vet en later (april) Peter Naalden. Ruim een jaar later, op 6 januari 1985, komen ze met een rapport "VK-Rapport (Voorbereidingskommissie voor eigen lokaal)". Daarin wordt gekeken naar de rechtsvorm van de zelfstandige vereniging, concept statuten, naar kopen of huren, financiën, aankoop inventaris, barzaken, subsidies, belastingen en nieuwe taken en leidingopzet.

Van de gebouwen waarnaar geïnformeerd is vallen er 2 af vanwege de hoge huur (hal bij garage Verhoeven, ex-Aristo, en hal bij garage Verwijmeren, ex-Doublette), 1 wordt verkocht tijdens de onderhandelingen (hal achter meelfabriek van Dijk in de Burg. van Mierlostraat). De zaal van Doorakkers is geen serieuze optie en valt ook af.

Daarmee verdwijnt het rapport met de nodige bijlagen in het Batswingersarchief. Vanwege ons huidige ledenaantal zou een eigen lokaal niet kunnen, niet financieel en niet qua beschikbare vrijwilligers.