Wie schrijft die blijft.

Sorry

Sorry is de naam van ons clubblad en het verschijnt voor het eerst in september 1970. Tot die tijd worden activiteiten en ander belangrijk nieuws op losse stencils bekend gemaakt. In begin 1969 maakt men een muurkrant met de naam "Bats". Dit is een fel gekleurd kartonnen vel waarop men losse papiertjes prikt. In augustus 1969 komt er een gestencilde "Bats" bestaande uit 5 bladzijden en 28 korte artikelen.

De redacteur van de eerste Sorry is Cees Kock. Het blad verschijnt aanvankelijk elke 2 maanden en in A5 formaat. In het seizoen 1973-1974 verschijnt er geen echte Sorry meer omdat SKW Gilze besluit zelf een maandelijks blaadje uit te geven: "het skweetje". Die verschijnt dat seizoen echter maar 3 keer, en dus besluit men in juni 1974 een Sorry-Extra uit te geven.

Sorry 2, Sorry 4,

In april 1975 gaan we van A5 naar A4 formaat over, en sinds augustus 1975 verschijnt de Sorry zo'n 10 keer per jaar: elke maand met uitzondering van de zomermaanden juli en augustus. Jarenlang wordt het gestencild op recycled papier.

Cees Kock wordt in september 1975 als redacteur opgevolgd door Koos van Beijsterveldt. Erik de Vet ontwerpt de kaften.

Sorry 5,

Vanaf 1978 tot 2001 worden de kaften ontworpen door Wim de Vet of een enkele versie door Erik de Vet. In 1981 ontwerpt Erik een Sorry logo dat gebruikt wordt tot 2006.

Vanaf jaargang 11 (in 1981) wordt de kaft in kleur op glanspapier uitgevoerd en het drukwerk gekopieeerd. De omslagen worden ontworpen door Wim de Vet; hij doet dat tot en met jaargang 30. Tot en met jaargang 30 is het A4 formaat gehandhaafd.

In februari 1984 stopt Jan Haarbosch met alle leidingfuncties binnen de club dus ook P&P. Het Sorry opmaakteam bestaat dan nog uit Koos van Beijsterveldt, Wim de Vet en Sef vd Nieuwelaar. In december 1984 stopt Koos en neemt Miranda Willemse het typen over.

In augustus 1988 wordt Frank vd Burg redactielid.

In augustus 1991 komt Henri Smulders in het Sorry team. In de zomer 1992 stopt Wim met zijn Sorry activiteiten.

In augustus 1993 komen Bert Maas en René Krutzer bij het redactieteam. Vanaf december 1993 wordt het bij wijze van experiment mogelijk om kopy voor de Sorry aan te leveren per floppy. Je leest het goed, in WP5.1 of DOS formaat op een Double Density diskette.

De geschiedenis van de eerste 25 jaar van clubblad de Sorry wordt in Sorry 25(1), september 1995 opgeschreven door Henri Smulders.

In januari 2001 neemt Jan-Pieter Chan het stokje van Henri Smulders over en doet het dan samen met Frank vd Burg. Met het afnemen van het aantal leden en daarmee de activiteiten wordt het clubblad steeds dunner. Van augustus 2001 tot juli 2005 wordt de Sorry in A5 formaat uitgebracht, volgens de uniforme Schakel huisstijl, inclusief sponsoren. Het laatste jaar als Sorry Nieuwsbrief.

De edities van september 2001 tot en met maart 2003 worden door Jan-Pieter Chan voor het eerst online uitgebracht.

Vanaf augustus 2004 wordt de informatievoorziening verzorgd via een Sorry Jaarboek, later Info, aangevuld met losse nieuwsbrieven via email en op papier aan de bar. Met een nieuwe bloei van de jeugdgroep worden de nieuwsbrieven iets frequenter, maar nog niet maandelijks. John en Ad vormen de redactie.

Als de website in 2013 een update krijgt wordt de maandelijkse nieuwsbrief, opgemaakt door John de Vet, automatisch via de hoofdpagina aangeboden als PDF bestand.

In augustus 2016 wordt de naam Sorry weer in ere hersteld. Als jaargang vermelden we niet de jaargang van het blad, maar de jaargang van de club. (Er wordt dus een beetje gesmokkeld.)

Posters en Flyers

Voor de meeste externe evenementen maken we een poster (vaak A2 formaat) of een flyer (vaak A5). Dat was vroeger al zo en dat is nog steeds zo. Wel gaat de verspreiding van die posters steeds meer ook via email en vindt zijn weg op website of Facebook.


Flyer voor de werving in 1999

Posters Batswingerstoernooi

Posters voor het Batswingerstoernooi raken pas in 2003 in zwang. Het eerste ontwerp is geïnspireerd door de toenmalige Sorry kaft ontworpen door Hans Botermans.

Poster voor Batswingerstoernooi van 2003 tot en met 2008

Na 5 jaar is het tijd voor wat anders en op de poster voor Batswingerstoernooi 2009 staat een foto van de Engelse Emma Vickers.

Poster voor Batswingerstoernooi 2009

De 4 edities daarna volgt een standaard ontwerp met minimale tekst en bat en net als achtergrond.

Poster voor Batswingerstoernooi van 2010 tot en met 2013 plus 2015

Het ontwerp voor Batswingerstoernooi 2014 ligt al in 2009 op de stapel maar wordt dan als te gewaagd opzij gelegd. Op de foto staat Maggy Q uit de film 'Balls of Fury' (2007).

Poster voor Batswingerstoernooi 2014

Een eenmalig uitstapje, 2015 is weer standaard. Vanaf 2016 kiezen we voor een standaard poster, maar nu met een actuele foto.

Posters voor Batswingerstoernooi van 2016 tot 2017

Poster Open Dag

Hieronder een voorbeeld van een poster voor de Open Dag 2011 samen met de zaalsportverenigingen Badmintonclub Gilze, Judoclub Gilze en Volleybalclub Gilze in sporthal Achter de Tuintjes.

Poster voor de Open Dag 2011

Website

In 1999 begint John met het bouwen van een website. De provider is dan XS4ALL. De site groeit stukje bij beetje met nieuws, feiten en weetjes. Veel leden hebben dan nog geen Internet, laat staan een email adres, dus de site is zeker geen vervanging van het clubblad en het prikbord. Maar voor degenen met toegang is het materiaal soms eerder on-line beschikbaar dan via de Sorry in de bus.

screenshot website 1999
Originele website bij XS4ALL, 1999

In september 2001 maakt Jan-Pieter Chan, dan studerend aan de TU/e, ook de nieuwe edities van de Sorry direct via zijn studenten internet site beschikbaar. Jan-Pieter zit dan met Frank van den Burg in de Sorry redactie. We linken dan door naar de site van JP.

In 2003 komt de club's website bereikbaar via een alias, www.batswingers.wint.nl, bij Moerstaal. Die verwijst gewoon door naar de server van XS4ALL. Omdat het geen eigen domein is kan dat nog gratis. Het blijft vooral een functionele site, niet een site met een gelikt design.

screenshot website 2009
Website batswingers.wint.nl, 2009

Intussen komt er steeds meer archiefmateriaal, over competities, clubkampioenschappen en het Batswingerstoernooi beschikbaar, gewoon omdat het kan en John het leuk vindt. Maar de meeste leden kijken daar niet van op. De Sorry wordt sinds 2003 niet meer gedrukt maar via de email verspreid, het meest efficiënt door een link naar het PDF bestand op de website.

In 2013 komt er een serieus voorstel om een eigen domeinnaam te claimen en de site te moderniseren. Veel verenigingen zetten dezelfde stap en gebruiken een website als volwaardig communicatie middel met leden en aspirant-leden. In eerste instantie wordt het bestaande design gebruikt.

screenshot website 2013
Website op eigen domein batswingers.nl, 2013

Een smart phone is dan gemeen goed en het zou mooi zijn als de site ook leesbaar is op een klein scherm. Dat heet responsive design. Luuk Krijnen kan de site technisch opzetten, en Koen Haarbosch maakt het visuele ontwerp. De site wordt gehost bij Foxxl. In 2014 komt de site, www.batswingers.nl, online. De nadruk ligt op actueel nieuws, informatie over de organisatie van club en hoe je je aanmeld, aankondigingen van onze toernooien en de laatste editie van de Sorry. Het vele archiefmateriaal van de oude site is daarmee niet meer toegankelijk.

screenshot website 2017
Website batswingers.nl, 2017

Aanvankelijk zijn er ook plannen om foto materiaal (albums) op de site te plaatsen. Dat vergt technische ondersteuning en onderhoud. Maar gaandeweg ontdekken we dat onze Facebook pagina een veel betere mogelijkheid biedt. Vanuit de website kunnen we doorlinken naar de foto albums op Facebook en daarmee verdwijnt de Media tab op de site.

Facebook

In 2015 is Facebook een opkomend sociaal medium. William van Trier neemt het initiatief en op 26 augustus 2015 komt er een off-site Batswingers Facebook pagina. Doel is een betere promotie van ons Batswingers toernooi later dat jaar. Na het toernooi komt er ook ander Batswingers nieuws op Facebook, vaak als alternatief of aanvullend op het nieuws op de website.

screenshot Facebook
Facebook pagina "Tafeltennisvereniging De Batswingers", 2018

Whatsapp

In 2016 maken we een Whatsapp groep "De Batswingers" aan om kort nieuws met vooral senioren te delen. Langzaamaan komt er ook steeds meer nieuws voor de jeugd voorbij, waarop enkele senioren afhaken. Daarop wordt de groepsnaam veranderd in "De Batswingers Senioren" en een nieuwe groep "Batswingers Jeugdzaken" aangemaakt.

screenshot Whatsapp
Whatsapp-groep "De Batswingers Senioren", 2017

TTapp

TTapp is de jongste telg onder de handige apps. Het gebruikt de competitie data van het NTTB Administratie Systeem (NAS) en laat op een overzichtelijke wijze de uitslagen, standen en percentages zien. Maar je kunt ook op de wedstrijdavond zelf de uitslag van elke set invoeren. Daarnaast kun je de opstelling plannen.

screenashot TTapp
TTapp screenshot, 2016