Trainen is je best doen, fouten durven maken en er van leren.

De vroege jaren

In de eerste 10 jaren trainen de senioren tegen mekaar. Veel oefenen, trucs leren en na-apen. In juni 1969 wordt op de jaarvergadering door Felix Schrauwen geopperd om geen nieuwe tafel maar een betaalde trainer aan te trekken; voor de senioren want jeugd is er nog niet. Dat najaar gaat Jan Haarbosch wekelijks een training geven, eerst anderhalf uur, daarna een uur van 20 tot 21 uur. Jan verdiept zich in techniek en tactiek en bouwt een grote bibliotheek met tafeltennis boeken op. De training is niet zozeer bedoeld om het spelpeil op te voeren, zoals Felix wil, maar 'om elkaar eens wat meer te zien'. Dat lukt vanaf het begin niet, en dus worden de trainingen geschrapt.

Pas in 1971 met de eerste vloedgolf aan jeugdleden ontstaat direct de behoefte om trainingen te gaan geven. Die starten onmiddellijk na het Scholentoernooi (van dinsdag 19 oktober 1971) op zaterdag 23 oktober van 9 tot 12 uur, in zaal 't Centrum aan het Steenakkerplein. Spoedig echter wordt er ook getraind op de maandagavond van 18 tot 20 uur. Jan Haarbosch en Cees Kock zijn de trainers. De jeugd speelt tegen de leiders en speelt jaarprijswedstrijden, maar is ook actief in het behalen van tafeltennisdiploma's.

Dat seizoen komt er al snel assistentie bij de jeugdtrainingen van Paul Houtepen en Jan Bomaars. In de Schakel in maart 1973 wordt de jeugdgroep te groot en komt er de zaterdagmiddag bij. Het jaar daarop komt de donderdagavond erbij, zowel voor de jeugd als de senioren.

In augustus 1974 hebben we intussen een 10-koppige jeugdleiding: Martien, Gerrit en Koos van Beijsterveldt en Eric van de Ouweland voor de morgengroep en Jan Verhoeven, Martijn Botermans, Ruud Klaassen en Toine van Alphen voor de middaggroep. Jan Haarbosch en John de Vet zijn de reserves.

In december 1974 komt de vraag om een betaalde trainer weer op. Het wordt weer afgewezen met het idee dat we dat geld beter in activiteiten kunnen steken en dat we van mekaar voldoende kunnen leren.

In augustus 1976 wordt het Jeugdplan 76 ingevoerd. Tijdens de maandag- en donderdagtrainingen speelt men tegen de leiders en voor de diploma's en tijdens de zaterdagtrainingen speelt men jaarprijswedstrijden. De jeugdleiding bestaat dan uit 7 personen: John de Vet, Martien van Beijsterveldt, Ad van Alphen, Ruud Klaassen, Martijn Botermans, Jan van Beijsterveldt en Jan Haarbosch. Dat jeugdplan blijft tot midden jaren 80 leidend in de club.

Meewerken in de leiding

In de december 1977 Sorry schrijft Jan Haarbosch het volgende artikel:

Meewerken in de leiding van De Batswingers
Meewerken in de leiding van De Batswingers, Sorry 7(5), december 1977.

Ledenstop

In de Sorry van augustus 1978 wordt een voorlopige ledenstop aangekondigd bij de welpen (7-9 jr) en junioren (13-15 jr; met 16 jaar en ouder ga je naar de senioren). Op dat moment heeft elke groep 2 trainingen, behalve de welpen: op maandag (pupillen en aspiranten), donderdag (junioren) en zaterdag (alle groepen, inclusief welpen).

Voor een ledenstop in De Schakel worden 4 regels gehanteerd. (Sorry apr 1978)

  1. ruimte voor 10, maximaal 13 tafels
  2. maximaal 4 leden per tafel
  3. 10% van de groep komt niet (elke keer)
  4. voldoende leiders op de groep

Ledenstop was: welpen: 32 pupillen + aspiranten: 44 junioren: 44 senioren: 75 totaal: 195 wordt: welpen: 24 pupillen + aspiranten: 44 junioren: 32 senioren: 75 totaal: 175<-->

Jeugdleiders

In augustus 1977 tellen we 18 jeugdleiders en in 1979 zijn het er 16. Veel jonge senioren rollen als vanzelf in de rol van jeugdleider. Sommigen doen dat enkele jaren, anderen wel 10 jaar of langer.

Jan Haarbosch gaat zich steeds meer bezighouden met alleen de jongste groep, de welpen, geassisteerd door Petra van Hoek.

Namen van jeugdleiders in de jaren 80: Henri Vermeulen, Martien van Beijsterveldt (stopt in 1985), Marcel (stopt in 1993), Wim en John de Vet (stopt in 1989), Johan van Hoek (stopt in 1986), Kees Beljaars, Frank van den Burg, enz.

In de jaren 90 stromen jongeren als Ariën Helder, Eric Jhinkoe en Bartel Timmermans als jeugdleider in.

Drastische maatregel

In de Sorry van Juni/juli 1990 wordt de volgende mededeling gedaan. We hebben op dat moment 49 jeugdleden, maar een gebrek aan vrijwilligers.

Het volgend seizoen [dus 1990-1991], zullen er een aantal drastische maatregels doorgevoerd worden. De Maandagtraining voor de welpen en minioren komt te vervallen en zal verplaatst worden naar de donderdagavond. Dus het volgend seizoen sta je 's maandagsavonds om 18:30 uur voor een gesloten deur. De zaterdagtrainingen zullen hetzelfde blijven.

Nu zal ik jullie eens gaan vertellen waarom we dit allemaal als jeugdleiding hebben moeten beslissen. Op de oproep in de april Sorry om nieuwe leiding heeft niemand gereageerd en zoals jullie toen hebben kunnen lezen zouden we het volgende met een tekort aan leiding komen te zitten als er niemand zou reageren. Dat is nu gebeurd en vanwege dit tekort hebben we dus als jeugdleiding moeten beslissen om de maandagtraining te laten vervallen. We denken hiermee de juiste beslissing te hebben genomen met zo weinig mogelijk nadelige gevolgen voor onze club. We hopen natuurlijk dat dit maar voor één seizoen geldt.

Frank vd Burg in Sorry 19(10), juni/juli 1990.

De waarschijnlijke leiding voor het seizoen 1990-1991 is Ad en Frank op donderdag en Sef, Jeroen, Bartel en Marcel op zaterdag. Maar na deze oproep staat Bert Maas op om in het seizoen 1991-1992 de leiding van de trainingen op zich te nemen. Al snel wordt hij geassisteerd door Gerry Maas en ook Ariën Helder, Kitty Broeders en Ton van Beysterveldt worden jeugdleiders.

Vanaf 2002 neemt Ariën Helder de hoofdleiding op zich en komt ook de jonge Joris Hermus helpen. En we zien ook Kees Beljaars weer terugkomen als jeugdleider.

De uren voor de zaterdagtraining nemen langzaam af met de afname van het aantal jeugdleden. Zijn het in de jaren 80 nog twee trainingen van 2 uur (9-10 uur en 10-12 uur), in seizoen 1992-1993 is daar nog 1 training van 2 uur over. In het seizoen 2001-2002 is de zaterdagtraining nog 1,5 uur (9:30-11:00 uur). De laatste zaterdagtraining is in juni 2003. Vanaf augustus 2003 traint de jeugd dus nog één keer per week op donderdag van 18:30-20:00 uur.

Diplomasysteem

Het diplomasysteem wordt voor het eerst aangekondigd in de gestencilde Bats van augustus 1969. Een 60-tal oefeningen zijn door Jan Haarbosch opgesteld en verdeeld in 4 groepen. Als een groep oefeningen goed is afgesloten, wordt dat beloond met een diploma, met de volgende naam (en kleur):

Vier diploma's waarvoor service- en slagoefeningen gedaan moeten worden. Het vijfde diploma is een curiosum, daarvoor moet je de clubkampioen(e) 5x verslaan in best of three - dit behoeft niet in een korte tijd te gebeuren.

Voor de jeugd wordt een aangepast diplomasysteem ingevoerd in 1972. Tot begin jaren 80 is het een vast onderdeel van de maandag- en donderdagtraining, terwijl er op zaterdag (jaarprijs)wedstrijden gespeeld worden.

In de Hoofdleiding van 29-3-1989 staat een besluit: "Het diplomasysteem van vroeger, met een nieuwe opzet wordt het volgende seizoen weer ingevoerd." Enkele jaren later is het weer rustig, totdat Ariën in het seizoen 2000-2001 het diplomaspelen weer update en herinvoert. (Sorry jan 2001)

In 2015 is de NTTB bezig een nieuwe versie van de Table Stars diploma's en zijn er contacten met de auteur Sven de Groot. In afwachting van de definitieve versie maakt John een afleiding van dat systeem en voert het in in mei 2016.

Het diplomasysteem, in welke vorm dan ook, spreekt elke generatie jeugdleden erg aan. Toch blijkt het niet eenvoudig om het diplomasysteem struktureel op de agenda te zetten. Dat heeft deels met vrijwilligers te maken, en deels omdat als een bepaalde lichting jeugdspelers door de oefeningen heen is, er voor de nieuwkomers onvoldoende tijd genomen wordt om te oefenen.

Jaarprijs

In de jaren 70, 80 en 90 wordt er door de jeugd punten verzameld voor een Jaarprijs. In die tijd zijn de punten te verzamelen met alle interne wedstrijden en -toernooien die steeds op zaterdag gespeeld worden. Uit de activiteitenkalender van het seizoen 1986-1987 tellen we 27 jeugdactiviteiten, sommige over meerdere zaterdagen verspreid:
Laddercompetitie, Handicaptoernooi, Nederlaagtoernooi, Duobal, Kampwedstrijden, Herfsttoernooi, Mammoetspel, Karoesellen, Kaartspel, Minutenwedstrijden, Chocoladelettertoernooi, Dubbel-één-spel, Dobbelspel, Familietoernooi, Haal in, Nieuwjaarsbol, Wintertoernooi, Wisseldubbel, Schoolkampioenschappen, Divisiekampioenschappen, Lentetoernooi, Paaseierentoernooi, Losse Puntenwedstrijden, Klokwedstrijden, Recordmorgen, Kaas-boter-eieren en Seizoenseindetoernooi.

Rond 2002 komt daar een beetje de klad in. De laatst bekende tussenstand stamt uit december 2001.

In het seizoen 2006-2007 wordt het eenmalig en sinds seizoen 2012-2013 wordt het weer jaarlijks in ere hersteld. Naast de interne toernooien wordt ook het trainingsbezoek geturfd en tellen wedstrijden op externe toernooien en in de jeugdcompetitie mee.

Voor de winnaars door de jaren heen zie Bijlage VI

Revival

Herstart

In de zomer van 2004 stopt Ariën (28) na vele jaren als jeugdleider, maar ook 7 jeugdleden stoppen dan: Pim Vermeulen (15 jr), Manon Kerremans (13), Mark Witlox, Judith Kamp (12), Yori de Ling (12), Leroy van Engelen (11) en Ron Uijt de Haag (10). In augustus 2004 start John de Vet (46) met assistentie van Joris Hermus (21) met een jeugdgroep met nog maar 4 leden: Dennis Brouwers (15 jr), Martijn Bastiaanssen (15), Niek van Rooijen (13) en Erwin Kerremans (11). Met Ad sluit John een weddenschap af dat we in juni 2005 weer 15 leden zullen hebben. Al snel meldt Tamara (18) zich aan als jeugdleider en kort daarna strikken we Mike die anders toch maar in de kantine wacht op zoon Jeroen (10).

John jeugdtraining
Jeugdtraining in september 2004: John heeft zich in het zweet gewerkt.

We lopen stage bij Karel l'Abee (off-site TTV Breda), introduceren nieuwe trainingsvormen en organiseren nieuwe activiteiten. John gaat kijken op de trainingen van Ben Ros (off-site TTV Belcrum). We worden overal met open armen ontvangen. We laten ons zoveel mogelijk zien op toernooien en eindigen als 2e in de Baronie jeugdcompetitie. Martijn (16) draait intussen mee als jeugdleider, en vervangt daarmee langzaam maar zeker Joris. In juni 2005 bestaat de enthousiaste groep uit 9 leden: Niek, Erwin en de nieuwkomers Jeroen, Coen, Guido, Bram, Kevin, Dennis Huibers en Erik. Ook al verliest John de weddenschap, het gevoel is goed.

PR offensief

Al in de zomervakantie 2005 plannen we een PR offensief. We willen elke week een stukje in Weekblad Gilze-Rijen, met een pakkende titel en bij voorkeur een foto. Vanwege onze regiofunctie willen we ook graag Chaam, Alphen en Baarle-Nassau bereiken. Maar publicaties in Ons Weekblad krijgen blijkt iets moeilijker, want Batswingers is Gilze.

De eerste week al zien we 4 nieuwe gezichten, waarvan 3 meiden! De tweede week weer 2 anderen. De vierde week weer 1. Maar ze blijven niet plakken. Op de Recordavond (22 september 2005) komen 14 jongeren af. Dirk en Remco worden kort daarna lid. In oktober volgen Zoë, Levi en Job. De Open Gilse kampioenschappen (13 oktober 2005) trekken 16 deelnemers.

winnaars Open Gilse Kampioenschappen 2005 klasse A
Nee niet de Daltons, maar vlnr de winnaars A-klasse Open Gilse Kampioenschappen 2005: Jeroen Stafleu (2e), Niek van Rooijen (1e) en Martijn Bastiaanssen (3e).
winnaars Open Gilse Kampioenschappen 2005 klasse B
Winnaars B-klasse Open Gilse Kampioenschappen 2005, vlnr: Kevin Pelkmans (2e) Remco Schalk (1e) en Bram Pelkmans (3e).

In november volgen Ron, Joshua, Gentrit, Bilal, Gor en Kurken. De laatste vier uit het AZC Princenbosch, waarmee we een flexibele regeling treffen.

Op het Mini-Kersttoernooi komen 17 deelnemers af plus 9 gasten van TIOS (Terheijden).

winnaars Mini Kersttoernooi 2005
Winnaars Mini Kersttoernooi 2005, vlnr: Very 'blauwmuts' Vermeulen (2e B), Stan 'thumbs up' Vermeulen (1e A), Erwin 'voetballer' Kerremans (3e A), Martijn 'lange' Bastiaanssen (2e A), Bram 'he he hij kijkt' Pelkmans (1e B), Gijs 'snoepzak' Oostelbos (3e B) en Dennis 'showman' Huibers (best verkleed).

In december worden Chiel en Dirk Lentz lid.

Kantelpunt

Rond nieuwjaar 2006 bereiken we bij de Batswingersjeugd een kantelpunt. Leden nemen vriendjes mee. Met name leerlingen van bs De Wildschut zijn sterk vertegenwoordigd. Op 1 januari 2006 staat de teller op 17 en besluiten we de groep te splitsen in een A- en een B-groep. We starten een kwartier eerder (18:30) en gaan een half uur langer door (20:30).

De mond-op-mond reclame begint te werken. Op 19 januari 2006 schaffen we nieuwe shirts aan, bedrukt met eigen naam (later ook bijnaam). In februari volgen Kjeld, Tim, Jonas en Joppe. In maart volgt Michel en wordt het eerste meisje lid: Reneé Neggers, kort daarop gevolgd door Avelon. In april volgt Iman, in mei Ries en tot slot in juni Ilona. In 10 maanden tijd zijn we dus gegroeid van 9 naar 30. De grens van 15 passeren we vier maanden later dan gewed. Volgens de NTTB leeftijdsklassen hebben we dan 14 welpen (t/m 10 jr), 9 pupillen (11-12), 5 kadetten (13-14) en 2 junioren (t/m 17). Een jonge groep dus.

Dinsdag

In 2006 trainen we nog maar één uur per week, op donderdag van 19-20 uur. Uitbreiden in De Schakel valt niet mee als je aan de grote zaal gebonden bent. De maandag terug claimen die we ooit vrijwillig hebben afgestaan aan Corrie's volksdansgroep kan zomaar niet. Ad slaagt erin beslag te leggen op de dinsdagavond, voordat De Meppers erin komen.

Op dinsdag 2 mei 2006 start een interne jeugdcompetitie met 18 deelnemers. Zonder leiding is zoiets onmogelijk en daarom zijn we heel blij met Ad, William en Maaike op dinsdag. Ook in het seizoen 2006-2007 in de 'tijdelijke Schakel' aan Den Bulk houden we de dinsdag en donderdag aan.

In juni 2006 hebben we een jeugdleiding van 8 vrijwilligers: John, Ad, Tamara, Maaike Stevens, Martijn, Mike, William en Steef.

Prijzen

Op toernooien winnen we weer prijzen, zowel individueel en als vereniging. En niet de minste. Derde prijs op het School Tafeltennistoernooi van DIOR (oktober 2005), 2e op het Bondstoernooi (oktober 2005), 4e op het Batswingers Teamtoernooi (januari 2006), 1e op het Die Meede toernooi (januari 2006), 1e op het STIK Teamtoernooi (maart 2006) en tot slot 3e op het Baronie Jeugdtoernooi (mei 2006).

Verenigingsbeker op Die Meede 2006 toernooi
Verenigingsbeker op Die Meede 2006 toernooi, met vlnr: Remco, Coen, Dirk, Jeroen, Job, Bram en Kevin. En de trainer pinkte een traantje van blijheid weg.
Verenigingsbeker op STIK 2006 teamtoernooi
Verenigingsbeker op STIK 2006 teamtoernooi, met vlnr: Remco, Kevin, Job, Bram, Guido en Dirk.

Mini-Bats

We hebben nooit een echte ondergrens aan de leeftijd van onze jeugd gesteld. Hoe jonger hoe beter, zou je denken, maar een training voor kinderen van 5, 6 en 7 jaar oud is anders van opzet dan een training voor oudere kinderen. Hun motoriek is nog niet zo ver ontwikkeld, en dat maakt het raken van een klein balletje op een tafel een uitdaging. Daarom wordt er gebruik gemaakt van ander materiaal, zoals paraplu's, ballonnen, schuimballen, hekjes, badlakens en springtouwen.

Op maandag 4 mei 2009 starten we met de groep Mini-Bats onder leiding van Martine Geertse. Martine is begin jaren 80 jeugdlid en maakt als talent in de zomer van 1990 de overstap naar off-site TTV Irene (Tilburg). Daar, en later bij off-site Vice Versa'51 (Oudenbosch), heeft ze in de hoogste damesklasse gespeeld. Bij Irene doet Martine ervaring op met nieuwe spel- en trainingsvormen voor de allerkleinsten. Met assistentie van Avelon van Geel introduceert ze dit ook bij De Batswingers.

mini bats in februari 2010
Mini-Bats carnaval in februari 2010
mini bats in augustus 2010
Mini-Bats in augustus 2010

Het idee is dat Martine het stokje na enige tijd kan overgeven. Helaas is dat na 2 seizoenen niet gelukt, waardoor we in juni 2011 zijn gestopt met de Mini-Bats.

mini bats in juni 2011
Laatste training van de Mini-Bats in juni 2011

Trainer 1

Na de aansluiting bij de NTTB maken we ook kennis met de NTTB opleidingen. Op dat moment willen we heel graag de trainingen verder professionaliseren. In 2010 starten John de Vet, Niek van Rooijen en Avelon van Geel met de korte (2 avonden) opleiding TT1 (tafeltennisbegeleider) bij TTCV (Veghel) onder leiding van Geert Gorselé. Later wordt dat voorbeeld gevolgd door Ad van Beijsterveldt. In 2017 behaalt ook Marianne Honcoop ook haar TT1 certificaat.

De jeugdgroep in juni 2011
De jeugdgroep in juni 2011. Zittend vlnr: Ties Wirken, Levi Olde Scheper, Anne Broenen, Ryan Engelen, Thomas Geertse, Jeroen van Gestel, Martijn Geenen en Ruben Pijpers. Staand: Roan Daanen, John de Vet (trainer), Anton Belterman, Dennis Baart, Mike de Groot, Ferry Kock en Ad van Beijsterveldt (trainer).

Trainer 2

In het najaar 2010 start John de TT2 cursus gegeven door Geert Gorselé bij Taverbo (Boxtel). De stageopdrachten worden uitgevoerd bij de A-groep van TIOS'51 onder leiding van Ben Jacobis. In november 2011 behaalt John zijn TT2 diploma.

john behaalt tt2 diploma in 2011
Examinator Paul Frissen (TT4) feliciteert John de Vet met behalen van het TT2 diploma in 2011.
Ad van Beijsterveldt volgt in 2012 de TT2 cursus bij Marlies Somers van Hotak'68 (Hoogerheide). Hij loopt stage bij Belcrum onder trainer Rob Koggel. Hij slaagt voor zijn proeve van bekwaamheid onder examinator Theo van Mullekom (TT4).

Theo Rieken

Theo Rieken is oud-bondscoach, mede-oprichter van de off-site VVTT (Vereniging van Tafeltennis trainers) en een van de weinige toptrainers (TT5) in Nederland. Hij heeft met veel internationals gewerkt, zoals Trinko Keen en recentelijk Roel Bogie. Op 5 juni 2014 is Theo in de buurt voor een bijscholing in Tilburg en nodig ik hem uit voor een jeugdtraining bij De Batswingers. Eigenlijk om hem een training te zien geven, maar hij draait het om. "John, jij geeft de training en ik loop rond om je te assisteren." Dus ik bereid een training voor en pas hem aan na tips van Theo. We nodigen TIOS Terheijden uit om mee te doen en zo hebben we een groep van 15 jeugdspelers. Bij de jeugd heb ik Theo Rieken geïntroduceerd als de Guus Hiddink van de NTTB. De kinderen zijn gemotiveerd bezig en Theo heeft aandacht voor elke tafel, en neemt de tijd voor elke speler. Kortom een bijzondere avond voor de club.

John en Theo
John in overleg met Theo Rieken tijdens de jeugdtraining op 5 juni 2014.
groepsfoto met theo rieken
Jeugd van De Batswingers en TIOS Terheijden samen met Theo Rieken op 5 juni 2014.

Trainer 3

In het najaar 2014 starten John en Ad samen de TT3 cursus gegeven door Luc Jansen, Paul Frissen en Rob Koggel bij Never Despair (Den Bosch). John loopt stage bij de Regionale Bondstrainingen (RBT) van Rob Kremers bij Tanaka (Etten Leur). Ad doet dat bij de A-groep van Tanaka onder leiding van Dave Wolbertus. Het examen wordt op zondag 25 mei 2015 afgelegd bij TTV Waalwijk onder het kritische oog van Vincent van Kuijck (TT5). Omdat het diploma binnen een jaar is behaald worden, door een eenmalige subsidieregeling, de cursuskosten deels vergoed. Prima deal.

john en ad behalen tt3 diploma in 2015
John de Vet en Ad van Beijsterveldt behalen hun TT3 diploma in 2015.

Ondanks de behaalde diploma's blijven de trainers gratis hun diensten aanbieden voor De Batswingers. Training geven bij andere clubs gaat wel tegen betaling.